"Het Doel voor ogen"

"Het doel voor ogen" interactieve workshop

Contact opnemen

Workshops

Interactieve workshop over een inhoudelijk thema of persoonlijke ontwikkeling binnen de jeugdopleiding van jouw vereniging. Bijvoorbeeld het jeugdbeleidsplan, omgaan met emoties, samenwerking, selectiebeleid, beinvloeden, kennisdeling en teamontwikkeling en positief coachen.

De deelnemers worden uitgedaagd aan de slag te gaan met een door de vereniging (hoofd jeugdopleiding, technisch kader) gekozen onderwerp. 

Doel is de huidige situatie helder te krijgen en in beweging komen om de juiste volgende stappen te gaan maken. De rol van 4 Soccer Talent is die van procesbegeleider, kennisbron en adviseur.

Zullen we er een keer samen over praten?

Neem contact met ons op meer informatie, een inspirerend gesprek of het boeken van een workshop, presentatie of coach sessie.