Positief coachen 1 BASIS

Positief coachen BASIS De opleiding positief coachen in de sport wordt in 2024 voor 100% vergoed door NOC NSF! Doel van de coachopleiding is een blijvend positief sportklimaat te creëren en stimuleren binnen sportverenigingen. Het levert ontwikkeling en meer plezier op bij trainers/vrijwilligers en de spelers met als gevolg behoud van leden. De opleiding is voor alle trainers, coaches en mensen met een (technische) kaderfunctie in de sport. Zie onder het volledige programma en de eigen bijdrage in de kosten.

neem contact op

Programma

  • Doel en voor wie?

Pedagogiek, hoe er met kinderen in de sport wordt omgegaan wordt steeds belangrijker. Doel van de coach opleiding is een blijvend positief sportklimaat te creëren binnen sportverenigingen. De opleiding is voor jeugdtrainers & coaches en mensen met een kaderfunctie in de sport.

  • Wat?

De opleiding biedt een verdieping van de 4 inzichten voor het trainerschap. Startend met structuren, eindigen met regie overdracht meer richting einde van het seizoen. Thema’s zijn o.a.:

  • Pedagogisch periodiseren
  • Intrinsieke motivatie ABC model Ryan en Deci
  • Talentontwikkeling
  • Groei mindset
  • Do’s en do’nts voor van individuele aandacht

 

  •  Hoe?

Het is belangrijk dat wat geleerd wordt beklijft en dat er een leerproces op gang komt.

De opleiding bestaat daarom uit 2 plenaire avonden met een groep van 4 tot 12 deelnemers.

De werkwijze is persoonlijk en interactief. Er kunnen persoonlijke casussen worden ingebracht en deelnemers komen letterlijk in beweging. Het is zowel kennisdeling door de docent als ervaringen delen vanuit de groep.

  • Wat levert het op?

Deelnemers krijgen een dropbox link met daarin alle lesstof en documenten om pedagogisch te periodiseren (afspraken, start seizoen, ontwikkeling speler etc).

Ontwikkeling en (meer) plezier voor zowel trainers/coaches als spelers. Hierdoor behoud van leden.  

  • Kosten

Kosten van de opleiding bedragen in 2024 1.100 euro voor maximaal 12 deelnemers. DE OPLEIDINGSKOSTEN WORDEN VOOR 100% VERGOED VANUIT HET NATIONAAL SPORTAKKOORD. De eigen bijdrage is vervallen maar er worden wel reiskosten en eventuele verblijfkosten gefactureerd.

Optioneel kan er nog een terugkomavond of een verdieping van de opleiding worden georganiseerd i.s.m. de afnemende vereniging (niet in de prijs inbegrepen). 

 

Zullen we elkaar inspireren?

Neem contact met op voor een inspirerend gesprek of het boeken van een opleiding of inspiratieavond