Inspiratieavond

Voetbal inspiratie avond: In een interactieve avond op jouw club, worden trainers en coaches op een laagdrempelige wijze uitgedaagd om op een andere manier naar voetbaltraining en coaching te kijken. Thema avond: Interactieve workshop over een door de vereniging gekozen thema dat speelt binnen de jeugdopleiding. Zie onder voor een uitgebreidere toelichting:

Contact opnemen

Inspiratie/thema avond

Voetbal inspiratie avond:

In een interactieve avond op jouw club, worden trainers en coaches op een laagdrempelige wijze uitgedaagd om op een andere manier naar voetbaltraining en coaching te kijken.

* Als kinderen veel leerden op straat, waarom brengen we ze dan niet in straatvoetbalsituaties?
* Hoe kun je kinderen impliciet laten leren?
* Hoe kun je op een leuke manier cognitieve vormen aanbieden?
* Als er veel wordt gewonnen, wordt er dan ook veel geleerd?

Thema avond:

Interactieve workshop over een door de vereniging gekozen thema dat speelt binnen de jeugdopleiding. Bijvoorbeeld jeugdvoetbal beleidsplan, samenwerking, selectiebeleid, en teamontwikkeling en positief coachen.

Doel is de huidige situatie helder te krijgen en in beweging komen om de juiste volgende stappen te gaan maken. De rol van 4 Soccer Talent is die van procesbegeleider, kennisbron en adviseur.

neem contact op voor meer informatie

Zullen we elkaar inspireren?

Neem contact met op voor een inspirerend gesprek of het boeken van een opleiding of inspiratieavond