"De Kleedkamer"

" De Kleedkamer. De groep als coach

Contact opnemen

Intervisie

Intervisie: vakgenoten leren van de groep als coach.

 

Je gaat – letterlijk - de kleedkamer in met Joost van Beek en een groep van bijvoorbeeld coaches en trainers werkzaam in het voetbal.

Er wordt in een veilige omgeving gewerkt aan een actueel dilemma. Dit is altijd een door de groep verkozen onderwerp/casus van 1 van de deelnemers.

Doel is leren van elkaar door verschillende invalshoeken en de kennis buiten jezelf. Het maximaal aantal deelnemers is 7.

De rol van 4 Soccer Talent is die van procesbegeleider, en waar gewenst kennisbron en adviseur.

Zullen we er een keer samen over praten?

Neem contact met ons op meer informatie, een inspirerend gesprek of het boeken van een workshop, presentatie of coach sessie.